Edukativni centar – Akademija vinskog turizma


Predstavlja tim stručnjaka iz ove oblasti koji svoje znanje i iskustvo sjedinjuju u projektima koji imaju za cilj: obuku aktera u vinskom turizmu, pomoć u izradi pratećih akata koji u zemlji organizuju vinske puteve, usklađivanje standarda sa zemljama koje imaju razvijenu ovu granu turizma i odgovori na sva pitanja koja su u vezi sa vinskim turizmom.

Ovo je prva Akademija tog tipa na teritoriji Balkana, samim tim ne ograničavamo se samo na teritoriju Srbije već svoje aktivnosti usmeravamo ka svim zemljama iz regiona.

Vinski turizam na teritoriji Balkana datira od početka gajenja vinove loze na ovim prostorima, još iz tog vremena vinski turizam imao je znatan udeo u ponudi koju region pruža posetiocu.

Akademija vinskog turizma ima zadatak da istakne kulturu uživanja u vinu, koju danas nadograđujemo, razvijamo i stvaramo nove trendove i nove vrednosti. Pojam akademija označava instituciju koja je posvećena naprednom učenju i širenju znanja.